تاریخچه ساعت یو بوت (U-BOAT)

کمپانی ساخت ساعت یوبوت در سال 2000 میلادی توسط طراح بسیار چیره به نام ایتالو فونتانا در کشور ایتالیا تاسیس شد. ایوو فونتانا (پدر بزرگ ایتالو فونتانا) متخصص استفاده از ابزارهای مهندسی دقیق بود, وی از یک کمیسیون معتبر نیروی دریایی ایتالیا برای طراحی و ساخت مدلی ویژه از ساعت مچی برای خلبانان نیروی دریایی این کشور دریافت کرد.

این چالش برای وی در واقع درخواست محصولی با استانداردها و کیفیت بسیار بالا از سوی نیروی دریایی بود و نیاز بود دقت ویژه ای روی این محصول به خرج دهد، اما بالاتر از همه تضمین حداکثری قابلیت اطمینان و دید زمانی در هر شرایط نوری و شرایط آب و هوا مورد توجه بود. با این حال، شرایطی خاص در آن زمان اجازه نداد این پروژه تحقق یابد.

ایتالو فونتانا موسس کمپانی ساعت سازی یوبوت

ایتالو فونتانا موسس کمپانی ساعت سازی یوبوت

در سال 2000 ایتالو فونتانا، نوه ایوو در پی تحقق این طرح با ارزش برای تبدیل شدن به منبعی الهام بخش برای ایجاد اولین ساعت یو بوت برخواست و شعار او، “یک بعد جدید در زمان” بود. ایتالو فونتانا به مدت هفت سال و بطور مداوم، با صبر و حوصله و با یک دیدگاه کاملا جدید در صنعت ساعت مچی بر اساس ویژگی هایی نظیر قطعاتی دست ساز7%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9/">بر والهامللا %dauct-categn%88%d9%="tas="url انا/fee2یر lی درc%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%"c%da%9 ر والh//ashraafi.coidth:>

تi81" s8%aa%d8%b3%dang والh//a-date> مقالاتtang >window._wclass="cat-itemiles/plugins/lazy-ang ٴتانا) متخصص استفashraه نام ایتالو فونتانا در کشور ایتالیا تاl'dow._wclass="cat-itemiles6"cat-icgانا در کشور ایر ک'Sین حال، شرایطی خاص در آن زمان اction () { woof_current_vatta' woof_cur%8c-%dr woof_use_beauty_scroll =1; ->
تt_104alo-Fontana-500x375.jpg 5ploadc-%d8%ae%a87%d8و itد زمoad%db%8c%d9%ana-500x375.jpg 5ploadc-%d8%ae%a87%d8و itد زمoad%db%8c%d9%ana-500x375.jpg 5ploadc-%d8%ae%a87%d8و itد زمoad%db%8c%d9%ana-500x375.jpg 5ploadc-%d8%ae%a87%d8و itد زمoad%db%8c%d9%ana-500x375.jpg 5ploadc-%d8%ae%a87%d8و itد زمoad%db%8c%d9%anloads/Ig481" alt="ایتت,تidیf1%d9%