موتور باز (اسکلتون)

Showing 1–8 of 106 results

ساعت موتور باز یا قلب باز (skelton) این محصولات اکثر دارای درب پشت شیشه ای هستند و از جلو نیز اجزای موتور قابل رویت است و دارای موتور اتوماتیک یا کوکی می باشند.