Hublot MP-11

وقتی هوبلو به سیم آخر میزند!!

کمپانی هابلوت که همیشه چشم به نوآوری های فناوری دارد، از یک نسخه 20 کپی از مدل بیگ بنگ MP-11 رونمایی کرد که 14 روز ذخیره توان داشته و...

ادامه خواندن